Služby

Prostredníctvom psychoterapie a špecializovaného poradenstva vám môžem ponúknuť cestu k zlepšeniu kvality vášho života a života vašich blízkych. Dlhodobý stres a napätie spôsobuje vyčerpanie organizmu, ktoré sa podpisuje na zvládaní každodenných záťažových situácií. Pokúste sa vystúpiť zo "začarovaného kruhu".

 

Psychoterapia
  • Agorafóbia (strach z otvorených priestranstiev - obchody, verejná doprava)
  • Sociálna fóbia (strach z kontaktu s inými ľuďmi)
  • Špecifické fóbie (situačné fóbie - strach z lietania, z výšok;                        zoofóbie)
  • Generalizovaná úzkostná porucha (pocit trvalej úzkosti a obáv)
  • Panická porucha (záchvaty silnej úzkosti - paniky)

 

  • Poradenstvo pri nácviku sociálnych spôsobilostí a komunikačných schopností
  • Poradenstvo pri dojčení