Cenník služieb

 

Psychoterapia a poradenstvo

Individuálna psychoterapia (50 min.) 40 €
Špecializované poradenstvo (50 min.) 40 €
Rodinná psychoterapia (50 min.) 50 €
Poradenstvo pri dojčení - telefonicky bezplatne
 
 

Supervízia

Supervízia pre pomáhajúce profesie - individuálna (60 min.)         55 €/hodina

Supervízia pre pomáhajúce profesie - skupinová (90 min.)            60 €/hodina

- 3 až 12 osôb

 

Programy a kurzy

Sociálno - psychologický výcvik (8 – 15 osôb) 50 €/hod.
Prednášková činnosť (45 min.) 50 €

 

Poznámka

Poskytované služby nie sú hradené poisťovňou, sú hradené priamou platbou. Ceny sú v súlade s honorárovým poriadkom Slovenskej komory psychológov a ASSP.

Cenník je platný od 1. 4. 2017