Programy a kurzy

Zvládanie nadmerného stresu

Časový manažment (time management) - efektívna organizácia pracovného a voľného času